۱۳۸۹ مهر ۳, شنبه

Password 73

با تبريك آغاز سال تحصيلي جديد و آغاز بهار علم و دانش به همه اساتيد و دانشجويان عزيز چند پسورد جديد جهت استفاده شما سازندگان ايراني آباد با ذكر منبع تقديم مي كنم.

https://www.acu.edu:2443/login
username:jbh02c
password:Joshuabh

https://login.ezproxy.wccnet.edu/login
WCC netID:tjwhite

http://proxy.ncwc.edu/login
username:JonathanSarris
password:052067

https://ezproxy.roanestate.edu/menu
username:addison
password:addison

http://jco.ascopubs.org
username:jcochina
password:beijing2009

http://search.informit.com.au/informit?
username:nmtav
password:431375

http://hspls.org/serials/databases.html
PIN (personal identification number):0000125877

http://www.austinlibrary.com:2048/login
Austin Public Library Card Number:1000386004744

http://nih-library.nih.gov/patroninfo
username:Smitha Antony
password:0011257511

http://proxy.lunet.edu:2048/login
username:smit
password:2224

http://archives.jcsu.edu:2048/menu
username:ssdavis
password:pudder

http://www.uprm.edu/library/cre/listdbsp.php?l=1ch=all
Tu Nombre de Usuario:802085804
Tu Contrasentilde;a:keishla27

http://library.manor.edu:2048/menu
username:abcd
password:password

http://lib1.lib.sunysuffolk.edu:2048/menu
username:library
password:library
choose faculty

http://ezproxy.nctc.edu:2048/login
username:akelley
password:akelley

http://ezproxy.uwindsor.ca/login
username:lporter
password:jayden01

بر گرفته از:
http://ezproxy.free-webmaster-resources.org/category/ezproxy-access-and-account

۱۳۸۹ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

Password 72


http://sslopac.bergen.edu/patroninfo
username:Pinajian
password:0431631

http://library.manor.edu:2048/menu
username:abcd
password:password

http://ezproxy.uwindsor.ca/login
username:lporter
password:jayden01

http://colib.ccc.edu/patroninfo
username:jdavis67
password:adonyus

http://archives.jcsu.edu:2048/menu
username:iimiles
password:miles

http://proxy.ncwc.edu/login
username:LisaKirby
password:111274

http://dbproxy.ilibrary.co.nz:2048/login
username:demo

https://ezproxy.mtsu.edu/login
username:kmb3i
password:dancer18

https://ezproxy.roanestate.edu/menu
username:addison
password:addison

http://ezproxy.sanjuancollege.edu/login
username:registrar

http://www.metapress.com
username:cwg2008
password:trial2008

http://www.acpmedicine.com/
username:uwgong
password:medic8

۱۳۸۹ شهریور ۲۷, شنبه

password 71


http://www.sl.edu:2048/login
0089989

http://ezproxy.ukzn.ac.za:2048/login
dlamini///dlamini
heat///heat

http://archives.jcsu.edu:2048/menu
cdrew///apple
ssdavis///pudder

http://www.austinlibrary.com:2048/menu
1000386005611
1000386004710
1000000019581

https://login.ezproxy.wccnet.edu/login
annjones
djozwik

http://www.sl.edu:2048/login
0089989

https://library.semo.edu:2443/login
smith///s01536572semo

http://ezproxy.roanestate.edu/login
student///student

۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

ماه رمضان ماه نزول قرآن

با عرض سلام خدمت دوستان گرامي و آرزوي قبولي طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان، ماه نزول قرآن.
مساله اي كه باعث شد امروز اقدام به نگارش اين چند سطر بنمايم اطلاع يافتن از اقدام يك كشيش مسيحي افراطي در دعوت از همه آمريكايي ها است كه در سالگرد حملات تروريستي 11 سپتامبر در مقابل كليساي خود نسخه هايي از قرآن را آتش بزنند. بنده در درجه اول بعنوان يك انسان و در مرحله بعد يك ايراني مسلمان ضمن مخالفت با اين اقدام افراطي كه يادآور جنگ هاي صليبي مي باشد از همه بازديد كنندگان محترم كه توانايي انجام هرگونه اقدامي جهت جلوگيري از انجام اين اقدام ددمنشانه را دارند خواهانم كه از انجام هرگونه سعي و تلاشي جهت لغو اين درخواست دريغ نورزند.
با تشكر از همه شما عزيزان
H.Z.N

۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

password70

http://lib*rary.co*cc.ed*u:2048/login
8200*18724///Yea*ger


http://libp*roxy2.bu*tte.ed*u:2048/menu
frick*erge///65*23

http://fscp*roxy.frami*ngham.ed*u/login?
jgr*eene///031*582

gooooooood
https://login.ezp*roxy.wc*cnet.ed*u/login
jhom*mel

http://www.hs*pls.org/serials/dat*abases.html
000*01248*30

https://ezp*roxy.su*nyit.edu/login
co*xs1///SgC*134

http://ezp*roxy.sc*cky.edu*:20*48/login
lde*an///pass*word

http://me*dlet-be*st.secur*esites.com/html/login.htm
car*roll///car*roll

http://lib*1.l*ib.suny*suffolk.edu:20*48/menu
libr*ary///lib*rary
TYPE:Teacher

http://www.vu*b.ac.be/cgi-b*in/ezlo*gin
acro*sby///And*rew1%

http://ezp*roxy.nc*tc.edu:20*48/login
ake*lley///ake*lley

http://ezpr*oxy.park*land.edu:20*48/login
kw*efel///kwe*fel